หน้าแรก ระบบ ศธ.02 ออนไลน์ ระบบงานประกันคุณภาพออนไลน์ ติดต่อเรา

ข่าวรับสมัครงาน

29 ม.ค. 64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่งานอาคารและสถานที่(แม่บ้าน)ขอให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวและปฏิบัติงาน ในจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 042-970 299


27 ม.ค. 64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่งานอาคารและสถานที่(แม่บ้าน)ขอให้ผู้มีรายชื่อมาทำการสอบคัดเลือก ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมห้วยทราย 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 042-970 299


19 ม.ค. 64

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์สมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 042-970 299


18 ม.ค. 64

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ (แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์สมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 042-970 299


30 พ.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัวและปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 042-970 299


27 พ.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมาทำการสอบในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสมาร์ทคลาสรูม อาคารปฏิบัติการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนร โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 042-970 299


16 พ.ย. 2563

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน  จำนวน 7 อัตรา ให้ผู้มีความประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครตัวตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 16-27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ในวันเวลาราชการ โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 042-970 299
© 2019 Business Computer Department. Created by TANAPORN

E-mail : tanaporn@techsakon.ac.th