หน้าแรก ระบบ ศธ.02 ออนไลน์ ระบบงานประกันคุณภาพออนไลน์ ติดต่อเรา

ข่าวรับสมัครงาน

27 สิงหาคม 2564

ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรและจัดจ้าง ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) กลุ่มวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชา เมคคาทรอนิกส์/วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์/เทคโนโลยีวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ให้ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัว ในวันที่ 1 กันยายน 2564 ในเวลา 08.30 ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สอบถามรายละเอียดโทร. 042-97016524 สิงหาคม 2564

ประกาศผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) กลุ่มวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชา เมคคาทรอนิกส์/วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์/เทคโนโลยีวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ในเวลา 09.00 ณ ห้องประชุมห้วยทราย 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สอบถามรายละเอียดโทร. 042-97016520 สิงหาคม 2564

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) กลุ่มวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชา เมคคาทรอนิกส์/วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์/เทคโนโลยีวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ในเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมห้วยทราย 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สอบถามรายละเอียดโทร. 042-97016505 สิงหาคม 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) กลุ่มวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชา เมคคาทรอนิกส์/วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์/เทคโนโลยีวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ผู้ประสงค์สมัครให้มายื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ในวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดโทร. 042-970165

© 2019 Business Computer Department. Created by TANAPORN

E-mail : tanaporn@techsakon.ac.th