จำนวนนักเรียน ปตอ. + ป.ตรี

 นักเรียน ปตอ.  ปี 2560
     ปตอ. ปี 2 จำนวน  39  คน
       
นักเรียน ปตอ.  ปี 2561
     ปตอ. ปี 1  จำนวน   41  คน 
       
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2560   
     เทคโนโลยียานต์ยนต์  จำนวน   คน
     เทคโนโลยีไฟฟ้า  จำนวน   16  คน
     เทคโนโลยีก่อสร้าง จำนวน  22  คน
     เทคโนโลยีการจัดการสำนักงาน จำนวน  9  คน
       
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2561   
     เทคโนโลยีการก่อสร้าง จำนวน  16  คน
     เทคโนโลยีการจัดการสำนักงาน จำนวน  10  คน
       
Copyright © 2018 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร. All Rights Reserved. Power by TANAPORN KAEWKA