ข้อมูลบุคลากร

อัตรากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ปีงบประมาณ 2561
 ข้าราชการ   
ผู้บริหาร  จำนวน 5 คน
ข้าราชการครู  จำนวน 101 คน
    รวม 106 คน
พนักงานราชการ
สายผู้สอน   จำนวน 31 คน
  รวม 31 คน
     
ข้าราชการ กพ.  จำนวน 3 คน
  รวม 3 คน
ลูกจ้างประจำ   
ทั่วไป/สนับสนุน  จำนวน 6 คน
รวม 6 คน
ลูกจ้างชั่วคราว      
ครูจ้างสอน  จำนวน 52 คน
เจ้าหน้าที่  จำนวน 58 คน
รวม 110 คน 
รวมทั้งหมด  256 คน
Copyright © 2018 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร. All Rights Reserved. Power by TANAPORN KAEWKA