งบทดลองประจำเดือน พ.ศ.2561-2562
เดือน พ.ศ  ดาวน์โหลดรายงาน
ตุลาคม 2561 รายงานงบทดลอง
พฤศจิกายน 2561 รายงานงบทดลอง 
ธันวาคม 2561 รายงานงบทดลอง  
มกราคม 2562 รายงานงบทดลอง   
กุมภาพันธ์ 2562 รายงานงบทดลอ 
มีนาคม 2562 รายงานงบทดลอง 
เมษายน 2562 รายงานงบทดลอง 
พฤษภาคม 2562 รายงานงบทดลอง 
มิถุนายน 2562 รายงานงบทดลอง 
กรกฎาคม 2562 รายงานงบทดลอง 
สิงหาคม 2562 รายงานงบทดลอง 
กันยายน 2562 รายงานงบทดลอง 
รายละเอียดเพิ่มเติม
งบทดลองประจำเดือน พ.ศ.2562-2563 
เดือน พ.ศ  ดาวน์โหลดรายงาน
ตุลาคม 2562 รายงานงบทดลอง 
พฤศจิกายน 2562 รายงานงบทดลอง  
ธันวาคม 2562 รายงานงบทดลอง  
มกราคม 2563 รายงานงบทดลอง  
กุมภาพันธ์ 2563 รายงานงบทดลอง 
มีนาคม 2563 รายงานงบทดลอง  
เมษายน 2563 รายงานงบทดลอง  
พฤษภาคม 2563 รายงานงบทดลอง  
 มิถุนายน 2563 รายงานงบทดลอง   
 กรกฎาคม 2563 รายงานงบทดลอง  
 สิงหาคม 2563 รายงานงบทดลอง   
 กันยายน 2563 รายงานงบทดลอง   
รายละเอียดเพิ่มเติม

งบทดลองประจำเดือน พ.ศ.2559-2560
เดือน พ.ศ  ดาวน์โหลดรายงาน
ตุลาคม 2559 รายงานงบทดลอง
พฤศจิกายน 2559 รายงานงบทดลอง
ธันวาคม 2559 รายงานงบทดลอง
มกราคม 2560 รายงานงบทดลอง
กุมภาพันธ์ 2560 รายงานงบทดลอง
มีนาคม 2560 รายงานงบทดลอง
เมษายน 2560 รายงานงบทดลอง
พฤษภาคม 2560 รายงานงบทดลอง
มิถุนายน 2560 รายงานงบทดลอง
กรกฎาคม 2560 รายงานงบทดลอง
สิงหาคม 2560 รายงานงบทดลอง
กันยายน 2560 รายงานงบทดลอง
งบทดลองประจำเดือน พ.ศ.2560-2561 
เดือน พ.ศ  ดาวน์โหลดรายงาน
ตุลาคม 2560 รายงานงบทดลอง
พฤศจิกายน 2560 รายงานงบทดลอง
ธันวาคม 2560 รายงานงบทดลอง
มกราคม 2561 รายงานงบทดลอง
กุมภาพันธ์ 2561 รายงานงบทดลอง
มีนาคม 2561 รายงานงบทดลอง
เมษายน 2561 รายงานงบทดลอง
พฤษภาคม 2561 รายงานงบทดลอง
 มิถุนายน 2561  รายงานงบทดลอง
 กรกฎาคม 2561  รายงานงบทดลอง 
 สิงหาคม 2561  รายงานงบทดลอง 
 กันยายน 2561  รายงานงบทดลอง Copyright © 2018 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร. All Rights Reserved. Power by TANAPORN KAEWKA