งบทดลองประจำเดือน พ.ศ.2559-2560
เดือน พ.ศ  ดาวน์โหลดรายงาน
ตุลาคม 2559 รายงานงบทดลอง
พฤศจิกายน 2559 รายงานงบทดลอง
ธันวาคม 2559 รายงานงบทดลอง
มกราคม 2560 รายงานงบทดลอง
กุมภาพันธ์ 2560 รายงานงบทดลอง
มีนาคม 2560 รายงานงบทดลอง
เมษายน 2560 รายงานงบทดลอง
พฤษภาคม 2560 รายงานงบทดลอง
มิถุนายน 2560 รายงานงบทดลอง
กรกฎาคม 2560 รายงานงบทดลอง
สิงหาคม 2560 รายงานงบทดลอง
กันยายน 2560 รายงานงบทดลอง
งบทดลองประจำเดือน พ.ศ.2560-2561 
เดือน พ.ศ  ดาวน์โหลดรายงาน
ตุลาคม 2560 รายงานงบทดลอง
พฤศจิกายน 2560 รายงานงบทดลอง
ธันวาคม 2560 รายงานงบทดลอง
มกราคม 2561 รายงานงบทดลอง
กุมภาพันธ์ 2561 รายงานงบทดลอง
มีนาคม 2561 รายงานงบทดลอง
เมษายน 2561 รายงานงบทดลอง
พฤษภาคม 2561 รายงานงบทดลอง
 มิถุนายน 2561  รายงานงบทดลอง
 กรกฎาคม 2561  รายงานงบทดลอง 
 สิงหาคม 2561  รายงานงบทดลอง 
 กันยายน 2561  รายงานงบทดลอง 
Copyright © 2018 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร. All Rights Reserved. Power by TANAPORN KAEWKA