โควตาพรเมยม

IMG 1204 04

ประกาศหองเรยนนวตกรรม
ประกาศรับสมัคร2563 300 ปริญญาตรี 001

ประกาศ โควตา

ศธ
E lean
face tech
e studentloan
grade1
std name
web tea
rms02
schedule1
doc new
0 ประสาน

เปิดแล้ว !!! เปิดรับสมัครนักเรียน / นักศึกษา ระดับ ปวช.และปวส. ทุกสาขาวิชา ระบบโควตา นักเรียนที่สนใจสมัค คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 

NEW!! ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เพื่อขอแก้ไขประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์สมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันเวลาราชการเท่านั้น  โทรสอบถามรายละเอียดที่ 042-970229คลิกเพื่อดูรายละเอียดแก้ไขเพิ่มเติม

NEW!! ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์สมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันเวลาราชการเท่านั้น  โทรสอบถามรายละเอียดที่ 042-970229 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม


!! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ งานอาคารและสถานที่ (นักการภารโรง)  ขอให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2562  ในเวลา 08.30 น. ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร โทรสอบถามรายละเอียดที่ 042-970229 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ งานอาคารและสถานที่ (นักการภารโรง)  ขอให้ผู้มีรายชื่อมาทำการสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562  ในเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมห้วยทราย 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร โทรสอบถามรายละเอียดที่ 042-970229 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

!! ประกาศสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ งานอาคารและสถานที่ (นักการภารโรง)  จำนวน 2 ตำแหน่ง  ผู้ประสงค์สมัคร สามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานบุคลากร อาคารอำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 18-24 ธันวาคม 2562  ในวันและเวลาราชการ โทรสอบถามรายละเอียดที่ 042-970229คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

!! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 2 อัตรา สาขาวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต ขอให้ผู้มีรายชื่อ.นลำดับที่ 1 และ 2 มารายงานตัวในวันจันทร์ ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น.  โทรสอบถามรายละเอียดที่
042-970229 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 2 อัตรา สาขาวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต ขอให้ผู้มีรายชื่อมาทำการสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือนพฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมห้วยทราย 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร โทรสอบถามรายละเอียดที่ 042-970229 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
!! ประกาศสรรหาบุคคลทั่วไปเเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 2 อัตรา สาขาวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต ผู้ประสงค์สมัคร สามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานบุคลากร อาคารอำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทรสอบถามรายละเอียดที่ 042-970229คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

!! ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน  ให้ผู้ที่มีรายชื่อมารายงานตัวและปฏิบัติงานในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2562  เวลา 08.30 น. โทรสอบถามรายละเอียดที่ 042-970229 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
NEW!! ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน  ให้ผู้ที่มีรายชื่อมาทำการสอบคัดเลือกในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมห้วยทราย 2 เวลา 09.00 น. โทรสอบถามรายละเอียดที่ 042-970229คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

NEW!! ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (เพิ่มเติม) จำนวน 6 อัตรา ผู้มีความประสงค์สมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 1-8 พฤศจิกายน 2562  ในวันและเวลาราชการ  โทรสอบถามรายละเอียดที่ 042-970229คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

NEW!! ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 6 อัตรา ผู้มีความประสงค์สมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 1-8 พฤศจิกายน 2562  ในวันและเวลาราชการ  โทรสอบถามรายละเอียดที่ 042-970229 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

NEW!! ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 1 อัตรา แผนกไฟฟ้ากำลัง ให้ผู้ที่มีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร โทรสอบถามรายละเอียดที่ 042-970229 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

NEW!! ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกัด ซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 14-02-63
NEW!!
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึง ซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 13-02-2563
NEW!!
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกไฮดรอลิกส์พื้นฐาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 11-02-63

NEW!!
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 23-01-2562
NEW!! ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 23-01-2562

NEW!!
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดฝึกไฮดรอลิกส์พื้นฐาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 21-01-63

NEW!!
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานเขียนแบบพร้อมซอฟต์แวร์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 21-01-63


!!
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกัด ซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 15-01-63

 

!! ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึง ซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 15-01-63

!! ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 08-01-2562

!! ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชุดฝึกไฮดรอลิกส์พื้นฐาน  เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 20-12-2562 
!! ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 12-12-2562

!! ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 06-12-2562
!!
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัด
จ้าง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 20-11-2562 

!! ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 14-11-2562 

!! ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 18-09-2562

!! ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 6-08-2562
!!
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 2-08-2562

!! ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 27-06-2562

!! ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562  เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 19-06-2562
!! ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
!! ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 24-05-2562
!! 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 08-05-2562
>> ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 01-03-2562
>> 
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีการศึกษา 2562เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 23-01-2562
>> 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560  เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 07-01-2562

>> 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2556 เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 24-12-2561
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกการควบคุมแบบ 6 สถานีพร้อมโปรแกรมแบบลำดับขั้นและ CNC-Simulation วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 30-11-2561
>> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 
เผยแพร่ข้อมูลวันที่ 21-11-2561
>> 
ประกวดราคา
ชุดซื้อฝึกการควบคุมแบบ 6 สถานีพร้อมโปรแกรมแบบลำดับขั้นและ CNC-Simulation วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>> การประชาพิจารณ์ชุดฝึกการควบคุมแบบ 6 สถานีพร้อมโปรแกรมแบบลำดับขั้นและ CNC-Simulation วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
>> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

>>ชุดฝึกสมรรถนะที่เน้นทักษะปฏิบัติร่วมกับเทคนิค STAD ชุดที่ 10 เรื่องการบริการระบบปรับอากาศรถยนต์ วิชางานปรับอากาศรถยนต์ รหัส 2101-2103 จัดทำโดย นายวีระศักดิ์ โชติ  กานต์กุล
>>ชุดฝึกสมรรถนะที่เน้นทักษะปฏิบัติร่วมกับเทคนิค STAD ชุดที่ 9 เรื่องระบบจุดระเบิด วิชางานเครอื่งยนต์แก๊สโซลีน รหัส 2101-2001 จัดทำโดย นายอรรถพล วงศ์ษาพาน
>>ชุดการสอนที่ 2 เรื่อง ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน วิชางานเครื่องยนต์เล็ก(2101-2101)  จัดทำโดย นายทวีศิลป์ จันทรังษี


วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 
ตั้งอยู่ที่ 219 ถนนนิตโย (ถนนรถยนต์ สกลฯ-อุดร ฯ)
บ้านธาตุนาเวง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
รหัสไปรษณีย์ 47000
โทรศัพท์ : 042 970165
โทรสาร : 042 970204


ot1ot2ot3ot4

Copyright © 2018 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร. All Rights Reserved. Power by TANAPORN KAEWKA