หน้าแรก ระบบ ศธ.02 ออนไลน์ ระบบงานประกันคุณภาพออนไลน์ ติดต่อเรา


ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรที่นี่

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า Mini English Program : MEP วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานไฟฟ้า ห้องเรียนนวัตกรรม (Innovation)


...VIDEO...PRESENT

จัดซื้อ/จัดจ้าง


ระบบบริการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระบบบริการสำหรับนักเรียน นักศึกษา

รายงานงบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

    ประจำปีงบประมาณ 2564

  • ประจำเดือน ธันวาคม 2563
  • ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
  • ประจำเดือน ตุลาคม 2563
สอศ
คุรุสภา

© 2019 Business Computer Department. Created by TANAPORN

E-mail : tanaporn@techsakon.ac.th