ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566 ตามที่วิทยาลัยเทคนิคสกลนครได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566 ไปแล้วนั้น

วิทยาลัยเทคนิคสกลนครจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ดังรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ หากผู้มี สิทธิ์เข้าสอบไม่มาดำเนินการสอบตามวัน เวลา ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบถือปฏิบัติดังนี้
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สอบในวันอาทิตย์ ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.
สาขาวิชาที่ทำการสอบ ผู้สมัครสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์กราฟิกเกม และแอนิเมชั่น สอบอาคาร 6 แผนกคอมพิวเตอร์ ชั้น 4
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.สาย ม.6) สอบในวันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. สาขาวิชาที่ทำการสอบ ผู้สมัครสาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาย ม.6 สอบอาคาร 8 ช่างกลโรงงาน ชั้น 2
3. หลักฐานที่ใช้ในการเข้าสอบ ประกอบด้วย
– บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบ
– บัตรประจำตัวประชาชน

ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

*** สอบคัดเลือกเฉพาะ 3 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเกมและแอนิเมชั่น

*** สาขาวิชาอื่น ไม่ต้องสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์สอบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. สายตรง)

*** ทุกสาขาวิชา ไม่ต้องสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์สอบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ม.6)

*** สอบคัดเลือกเฉพาะสาขาวิชาเทคนิคการผลิต

*** สาขาอื่นไม่ต้องสอบคัดเลือก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *