วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2565 นายวิชา อาญาเมือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร มอบหมายให้คณะครู และนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สวนสาธารณะดอนเกิน บ้านท่าแร่สามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร (ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร)

ลิงก์รูปภาพ : https://photos.app.goo.gl/SKRbek8PRMMPFa219