วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2565 นายณรงค์ศักดิ์ ชะเอม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความรวมมือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน / ฝึกอาชีพ 2/2565 ในการนี้มีฝ่ายบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมห้วยทราย 3 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

ลิงก์รูปภาพ : https://photos.app.goo.gl/dubSVKwwqvCzZbpS7