วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2565 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคเซกาและวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/KKJEBuWqH9mNmc7o9