วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายวิชา อาญาเมือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนครคนใหม่ พร้อมด้วยว่าที่พันตรี เศรษฐพงษ์ สาลีโส และนายณรงค์ศักดิ์ ชะเอม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คนใหม่ เข้าสักการะพระพุทธรูปประจำวิทยาลัยฯ พระวิษณุกรรม พระภูมิเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

ในวันเดียวกันนี้ วิทยาลัยเทคนิคสกลนครยังได้จัดกิจกรรมแสดงความยินดีแด่ นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ และแสดงความยินดีแด่ นายจักรี อุไรวงศ์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ตลอดจนเป็นการต้อนรับผู้อำนวยการวิทยาลัยและรองผู้อำนวยการใหม่ของวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก นายสถิต สำราญสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมห้วยทราย 3 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/qUWyr9uZ6zjttQH49