วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2565 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคเซกาและวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

วันจันทร์ที่ 3 […]

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการคนใหม่วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เข้าสักการะพระพุทธรูปประจำวิทยาลัยฯ พระวิษณุกรรม พระภูมิเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

วันเสาร์ที่ 1 ต […]